Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Torsdag 2020-05-14 kl. 10:15

Torsdag 2020-05-14 kl. 10:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-05-14 10:15
Plats: Förstakammarsalen

1. Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg (TU16)
Justering
Prop. 2019/20:85
Föredragande: CÅ

2. Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (TU18)
Justering
Prop. 2019/20:165 och motioner
Föredragande: CF

3. Förslag om utskottsinitiativ om stöd till icke-statliga regionala flygplatser
Fråga om utskottsinitiativ om statliga medel för att stödja icke-statliga flygplatser.
Beslut
Föredragande: MR

4. Förslag om utskottsinitiativ om ökade medel för järnvägsunderhåll till Trafikverket
Fråga om utskottsinitiativ om ökade medel till Trafikverket för att öka järnvägsunderhållet under den tid som coronapandemin leder till färre tåg i spåret.
Beslut
Föredragande: MR

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2020

Bilagor


Punkt 1. Förslag 2019/20:TU16
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU18