Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Tisdag 2020-05-26 kl. 10:45

Tisdag 2020-05-26 kl. 10:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-05-26 10:45
Plats: RÖ 4-27

1. Återrapport från informellt videomöte med EU:s transportministrar den 18 mars respektive 29 april 2020
Information
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

2. Information om EU:s och regeringens åtgärder på transportområdet med anledning av Covid-19
Information
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:37 och 38

4. Trafiksäkerhet (TU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: NL

5. Typgodkännande och marknadskontroll över motorfordon (TU17)
Beredning
Prop. 2019/20:139
Föredragande: CÅ

6. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (TU7y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: CÅ

7. Inkommen skrivelse

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020

Bilagor


Punkt 1.
Punkt 2.
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria, proposition 2019/20:139
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Skrivelse