Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:3

2. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MR

3. Återkoppling från delegationsresorna till Kalifornien respektive Tyskland, Schweiz och Frankrike

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 oktober kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU1y
Punkt 4. Verksamhetsplan