Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Torsdag 2020-05-28 kl. 09:40

Torsdag 2020-05-28 kl. 09:40

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-05-28 09:40
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:39

2. Luftfartsfrågor (TU12)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU12