Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Torsdag 2020-05-28 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-05-28 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Information om utredningen Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
Utredaren Gerhard Wennerström informerar om utredningens betänkande (SOU 2020:25)

2. Förslag om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik
Fortsatt beredning av frågan om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik till södra Sverige

3. Inkommen skrivelse

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni 2020

Bilagor


Punkt 1. SOU 2020:25
Punkt 2. PM
Punkt 3. Skrivelse