Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-06-02 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Information från Infrastrukturdepartementet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar i frågan om upphandling av flygtrafik

2. Information från Transportföretagen
Vd Marcus Dahlsten, samhällspolitisk chef Tina Thorsell och näringspolitisk expert Nils Paul från Transportföretagen informerar om hur coronaviruset påverkar transportnäringen i Sverige

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:40 och 41

4. Trafiksäkerhet (TU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: NL

5. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU15)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:133 + motioner
Föredragande: AK

6. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (TU7y)
Beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: CÅ

7. Förslag om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik
Fortsatt beredning av frågan om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik till södra Sverige

8. Förslag om utskottsinitiativ om sjöfartsstöd
Fråga om utskottsinitiativ om tillfällig ändring i förordningen om sjöfartsstöd
Föredragande: TM

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020

Bilagor


Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 8. Pm
Punkt 9. Skrivelse