Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:15

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-06-04 09:15
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:42

2. Trafiksäkerhet (TU14)
Justering
Motioner
Föredragande: NL

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon (TU17)
Justering
Prop. 2019/20:139
Föredragande: CÅ

4. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (TU7y)
Justering
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: CÅ

5. Förslag om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik
Fråga om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik till södra Sverige, beslut
Föredragande: MR

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni kl. 09.30


Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU14
Punkt 3. Förslag 2019/20:TU17
Punkt 4. Förslag 2019/20:TU7y