Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:30

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-06-04 09:30
Plats: RÖ4-27

1. Förslag om utskottsinitiativ om tillfällig ändring av sjöfartsstöd med anledning av coronapandemin
Fortsatt beredning av
- frågan om utskottsinitiativ om en tillfällig ändring i förordningen om sjöfartsstöd
- frågan om utskottsinitiativ om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd
Föredraganden: TM och JT

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 juni 2020

Bilagor


Punkt 1. Pm