Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:45 Tisdag 2020-06-09 kl. 10:30

Tisdag 2020-06-09 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:45
Datum och tid: 2020-06-09 10:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:43 och 44

2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU15)
Justering
Skr. 2019/20:133 + motioner
Föredragande: AK

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 juni kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU15