Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:46 Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:46
Datum och tid: 2020-06-09 11:00
Plats: RÖ4-09

1. Information om Norrbotniabanan
Gusten Granström, VD för NBBAB samt Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen informerar om aktuellt läge för Norrbotniabanan.

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 juni 2020

Bilagor


Punkt 1. Presentation