Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:47 Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:47
Datum och tid: 2020-06-16 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20: 45 och 46

2. Forskningsförmiddag för utskotten våren 2021
Information
Föredragande: MR

3. EU-sammanställning
Information
Föredragande: MR

4. Bemyndigande om justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Informatio
Punkt 3. EU-sammanställning
Punkt 5. International Internet Governance Forum, rapporter