Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:5

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU2y)
Justering
Föredragande: SE

3. Arbetet i frågor som rör Kina (TU3y)
Justering
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Föredragande: CF

4. Information från Trafikverket och Skanska
Per Ling-Vannerus, chef Stora Projekt, Tommy Hansen, projektchef Mälarbanan och presschefen Bengt Olsson från Trafikverket samt vd Gunnar Hagman, Anders Erlandsson, operativ chef, och HR-chefen Anna Wenner från Skanska informerar med anledning av medierapporteringen om projektet Mälarbanan

5. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (TU4)
Beredning
Prop. 2019/20:15 och motioner
Föredragande: MH

6. Uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Överlämnande av rapport till utskottet
Rapportör: AH
Föredragande: KG, AB

7. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

8. Inkomna skrivelser

9. Övrig frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU2y
Punkt 3. Förslag 2019/20:TU3y
Punkt 5. Föredragningspromemoria, yttranden från justitieutskottet och försvarsutskottet, motioner
Punkt 6. Rapport
Punkt 7. Sammanställning
Punkt 8. Skrivelser