Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-19 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:8

2. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (TU4)
Justering
Prop. 2019/20:15 och motioner
Föredragande: MH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag den 21 november kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU4