Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-21 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:8

2. Information om bredbandsfrågor
Kanslichefen Nicklas Liss-Larsson från Bredbandsforum, ordföranden Jörgens Svärdh och Louise Thorselius, chef kommunikation och PR, från Svenska stadsnätsföreningen, Fredrik Karlsson, chef samhällskontakter, och David Troeng, bidragsansvarig, från IP-Only samt Staffan Åkesson, chef Telia Infra, och Robert Liljeström, chef samhällskontakter, från Telia Sverige informerar om aktuella frågor rörande bredbandsutbyggnaden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 november kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll