Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-10 10:00
Plats: RÖ5-37 (BoU) OBS! Lokalen

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Val av tredje vice ordförande

3. Information om Coronapandemins effekter på kollektivtrafiksektorn
Kristoffer Tamsons ordförande, Sveriges Kollektivtrafik, Anna Grönlund branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag, Gustaf Engstrand näringspolitisk chef, Tågföretagen och Kristina Jonäng ordförande Beredningen för tillväxt och regional utveckling, Peter Haglund sektionschef samt Ebba Östlin kommunordförande, SKR informerar om Coronapandemins effekter på kollektivtrafiksektorn

4. Förordning om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin, COM(2020) 260
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2020) 260
Föredragande: SE

5. Förordning om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen, COM(2020) 623
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 623
Föredragande: SE

6. Forskningsförmiddag för utskotten april 2021
Beslut om önskade ämnesområden för forskningsdagen

7. Interparlamentarisk EU-konferens om den europeiska gröna given och den gemensamma jordbrukspolitiken
Beslut om deltagande

8. EU-sammanställning
Information
Föredragande: MR

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 september

Bilagor


Punkt 3. Promemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, COM(2020) 260, informations-PM
Punkt 5. Föredragningspromemoria, COM(2020) 623
Punkt 6. Promemoria
Punkt 8. Sammanställning
Punkt 9. Skrivelser