Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-22 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:1

3. Informellt möte för EU:s transportministrar den 28 september 2020
Information och överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

4. Transportfrågorna i förhandlingen om den framtida relationen mellan EU och Förenade Kungariket
Information
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

5. Åtgärder på transportområdet m.a.a. covid-19-pandemin
Information
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

6. Val av ledamot till riksdagsinterna OECD-nätverket

7. EU-arbetet hösten 2020
Information
Föredragande: SE

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september

Bilagor


Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Preliminär dagordning, kommenterad dagordning väntas under måndagen
Punkt 6. Promemoria
Punkt 7. Information
Punkt 8. Skrivelser
Punkt 9. Inbjudan