Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ 7-23

Upprop

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Informellt möte för EU:s telekomministrar den 15 oktober 2020
a) Överläggning om kommande lagstiftningspaket om digitala tjänster
b) Överläggning om uppföljande lagstiftning till EU:s datastrategi
Information och överläggning
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:3

4. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: MH

5. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:2
Föredragande: CÅ

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2020

Bilagor


Punkt 2. Preliminär dagordning (överläggningspromemorior skickas ut på måndag)
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motioner, prop 2020/21:1
Punkt 5. Föredragningspromemoria, prop 2020/21:2
Punkt 6. Skrivelser