Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 13:00

Torsdag 2020-10-15 kl. 13:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-15 13:00
Plats: RÖ 7-23

1. Upprop

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Information från Justitiedepartementet
lnrikesminister Mikael Damberg informerar m.a.a. de senaste uppgifterna om M/S Estonia och om regeringens planerade åtgärder m.a.a. dessa.

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:4

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen TU2y
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: SE

5. Agenda 2030
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:188
Föredragande: MH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2.
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria, prop 2019/20:188