Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: Lektionssal 1

Upprop

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov (projektledare), revisionsdirektör Erik Trollius och enhetschef Jörgen Lindström informerar informerar om granskningen Drift och underhåll av järnvägar – omfattande kostnadsavvikelser (RiR 2020:17)

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:5

4. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Justering
Prop. 2020/21:1 + motioner
Föredragande: MH

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU2y)
Justering
Föredragande: SE

6. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning I
Prop. 2020/21:1 + motioner
Föredragande: CF + AK

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 november 2020Bilagor


Punkt 2. Presentation, RiR 2020:17
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Förslag 2020/21:TU1y
Punkt 5. Förslag 2020/21:TU2y
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Skrivelser