Trafikutskottets sammanträde Fredag 2006-06-02 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006.

2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN
Uppskov med behandlingen av propositionerna 2005/06:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg jämte ev. följdmotioner och 2005/06:212 Hamnskydd jämte ev. följdmotioner.
Justering av betänkande 2005/06:TU15.

3. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM96
Handlingsplan för e-förvaltning.

4. INKOMNA EU-DOKUMENT

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. BEMYNDIGANDE FÖR ORDFÖRANDE ATT JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:36
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU15
Punkt 3: Faktapromemoria 2005/06:FPM96
Punkt 4: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser
Tylösandsseminariet "Inför 2007 - sista rycket!"
Motorveckans Miljötema 2006
Pressmeddelande: Dyrare körkort när Vägverket drar in provorter
Reseberättelse från Kina