Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2003-09-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION AV RIKSGÄLDSKONTORET
Om statliga lån och garantier inom trafikutskottets
beredningsområde

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04:1 från den 23 september 2003

3. FORDONSFLYTTNING M.M.
Justering av betänkande 2003/04:TU2
/föredr. Susanne Lindstedt/

4. SJÖFARTSSKYDD
Justering av betänkande 2003/04:TU3
/föredr. Hélène Tegnér/

5. EU-FRÅGOR
Redovisning av Fakta-PM m.m.

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: torsdagen den 16 oktober 2003 kl. 09.30

***

Handlingar till
Punkt 2. Protokoll 2003/04:1
Punkt 3. Betänkande 2003/04:TU2 Fordonsflyttning m.m.
Punkt 4. Betänkande 2003/04:TU3 Sjöfartsskydd
Punkt 5. Förteckning över EU-dokument

Bilagor