Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2003-11-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION AV POST- OCH TELESTYRELSEN
Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger, Post- och telestyrelsen, informerar om geografisk täckning för mobiltelefoni

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04: 8 från den 11 november 2003

3. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Preliminär justering av avsnitten Mål- och resultatfrågor inom politikområde 36 Transportpolitik, Anslag, Forskning
och analys samt Mål- och resultatfrågor inom politikområde 37 IT, elektronisk kommunikation och post
/föredr. Göran Nyström, Martin Palm/

4. EU-FRÅGOR
Kommenterad dagordning från Rådets möte (transport/tele- och energiministrarna) den 20 november 2003 i Bryssel

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdag 20 november 2003 kl. 09.30

***

Handlingar till
Punkt 2. Protokoll 2003/04:8
Punkt 3. Förslag till betänkande 2003/04:TU1 (vissa avsnitt)
Punkt 4. Kommenterad dagordning
Bilagor