Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2003-11-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Jonas Bjelvenstam och
dep. sekr. Barbro Caddeo, Anna Gillholm, Anna Backlund
samt ämnesråd Lena Hägglöf informerar om aktuella
EU-frågor på området IT och elektroniska kommunikationer

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04:11 från den 20 november 2003

3. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Justering av betänkande 2003/04:TU1

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdag 27 november 2003 kl. 09.00

***

Handlingar till
Punkt 2. Protokoll 2003/04:11
Punkt 3. Förslag till betänkande 2003/04:TU1Bilagor