Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2003-12-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM UTVÄRDERING
AV IT-POLITIKEN
Projektledare Kurt Lundgren, Institutet för
tillväxtpolitiska studier (ITPS), informerar
om utvärdering av den svenska IT-politiken

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04:12 och 2003/04:13
från den 25 november samt
2003/04:14 från den 27 november

3. INKOMNA SKRIVELSER

4. INKOMNA EU-DOKUMENT

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 27 januari 2004 kl. 11.00


Bilagor