Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2004-06-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2003/04:39

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:39
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04:38 från den 27 maj 2004

2. ÖVERLÄMNANDE AV PROPOSITION
Överlämnaden av proposition 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem till justitieutskottet

3. UTSKOTTSARBETET UNDER RIKSMÖTET 2003/04
Utvärdering av utskottsarbetet under riksmötet 2003/04

4. VERKSAMHETSPLANERING INFÖR RIKSMÖTET 2004/05
Behandling av utgångspunkter inför verksamhetsplaneringen för riksmötet 2004/05

5. INFORMATION OM STUDIERESA TILL FRANKRIKE 6-10 SEPTEMBER 2004

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE

9. BEMYNDIGANDE FÖR ORDFÖRANDE ATT JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2003/04:38
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Förtydligande av faktaPM om typgodkännande av motorfordon med avseende på återvinning - problem vid direktimport