Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:2 från den 11 oktober 2005

2. EKONOMISKA RAMAR OCH TILLÄGGSBUDGET
Behandling av yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och tilläggsbudget m.m.

3. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Beredning I av betänkande 2005/06:TU1

4. POST- OCH KASSASERVICE
Beredning I av betänkande 2005/06:TU3

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 25 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:2
Punkt 2: Protokollsutdrag från finansutskottet om inhämtande av yttrande över dels förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna m.m. dels förslag till tilläggsbudget 2 2005 och överläggningspromemoria
Punkt 3: Överläggningspromemoria I
Punkt 4: Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Rapport från transportrådets möte den 6 oktober 2005 i Luxemburg