Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM GOTLANDSTRAFIKEN
Kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare, direktör Nils Nordenbrink och riksdagledamoten Liljan Virgin samtliga från Gotlands kommun informerar om färjetrafiken på Gotland

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justeras protokoll från den 17 november 2005.

3. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL
Justering av betänkande 2005/06:TU6

4. FRÅN IT-POLITIK FÖR SAMHÄLLET TILL POLITIK FÖR IT-SAMHÄLLET
Beredning II av betänkande 2005/06:TU4

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 24 november 2005

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2005/06:9
Punkt 3: Förslag till betänkande 2005/06:TU6
Punkt 4: Överläggningspromemoria II