Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS (SIKA)
Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Anders Wärmark informerar om aktuella rapporter m.m. rörande bl.a. planeringssystemet för trafikens infrastruktur och prognoser för person- och godstrafiken till år 2020.

2. AVRAPPORTERING FRÅN UPPFÖLJNINGSPROJEKT OM NYTT REGELSYSTEM FÖR SJÖFARTSSKYDD
Cecilia Persson och Tomas Ordeberg från RUT rapporterar med anledning av uppföljningen om sjöfartsskyddet.

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:13 från den 19 januari 2006.

4. ÖVERLÄMNANDE AV MOTION
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2005/06:T380 yrkande 12 av Runar Patriksson m.fl. (fp) till justitieutskottet.

5. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM32
Luftfart

6. INKOMNA EU-DOKUMENT

7. INKOMNA SKRIVELSER

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 26 januari 2006 klockan 09.30

Bilagor


Punkt 2: Preliminär rapport Sjöfartsskydd
Punkt 3: Protokoll 2005/06:12
Punkt 5: FPM32
Punkt 7: Inkomna EU-dokument
Punkt 8: Inkomna skrivelser