Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. RIKSREVISIONENS STYRELSES FRAMSTÄLLNING ANGÅENDE BOLAGISERINGEN AV STATENS JÄRNVÄGAR
Justering av yttrande 2005/06:TU2y till näringsutskottet

2. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam och departementssekreterare Markus Nordmeyer informerar om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justeras protokoll 2005/06:15 från den 26 januari 2006

4. LUFTFARTSFRÅGOR
Beredning I av betänkande 2005/06:TU11

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 2 februari 2006 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande 2005/06:TU2y
Punkt 3: Protokoll 2005/06:15
Punkt 4: Överläggningspromemoria I och motionshäfte