Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN VÄGTRAFIKINSPEKTIONEN
Direktör Lars Bergfalk, Vägrafikinspektionen, informerar om trafiksäkerhetsarbetet

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:17 från den 2 februari 2006

3. VÄG- OCH FORDONSFRÅGOR
Beredning II av betänkande 2005/06:TU8

4. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM42
Förordningsändringar avseende linjekonferenser, cabotage och trampsjöfart

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 21 februari 2006 klockan 11.00

Bilagor


Punkt:1: Målstyrning på villovägar
Punkt 2: Protokoll 2005/06:17
Punkt 3: Överläggningspromemoria II
Punkt 4: 2005/06:FPM42
Punkt 5: Inkomna skrivelser