Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:18 från den 14 februari 2006.

2. UPPFÖLJNING AV ÖVERGIVNA FORDON

3. BEHANDLING AV UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR UPPFÖLJNINSPROJEKT

4. VÄG- OCH FORDONSFRÅGOR
Justering av betänkande 2005/06:TU8.

5. LUFTFARTSFRÅGOR
Beredning II av betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor.

6. OFFENTLIG UTFRÅGNING
- LUFTFART DEN 9 MARS 2006

7. INKOMNA EU-DOKUMENT

8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTKOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Förslag: Torsdagen den 23 februari 2006 kl. 09.00-12.00 förstakammarsalen offentlig utfrågning om Rattfylleri och tisdagen den 7 mars 2006 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:18
Punkt 2: Förslag till uppdragsbeskrivning
Punkt 4: Förslag till betänkande 2005/06:TU8
Punkt 5: Överläggningspromemoria II
Punkt 6: Förslag till program
Punkt 7: Inkomna EU-dokument
Punkt 8: Inkomna skrivelser