Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM TRAFIKSÄKERHETSARBETET
Direktör Monica Öhman, NTF, och trafiksäkerhetsdirektören Claes Tingvall, Vägverket, informerar om trafiksäkerhetsarbetet

2. INFORMATION OM TRAFIKMEDICINSKA CENTRA
Erland Richardsson, Trafikmedicinskt Centrum, Huddinge, informerar om utvecklingen av centra för trafikmedicin

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:19 från den 21 februari 2006 och 2005/06:20 från den 23 februari 2006

4. LUFTFARTSFRÅGOR
Justering av betänkande 2005/06:TU11

5. TRAFIKSÄKERHET
Beredning I av betänkande 2005/06:TU13

6. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM53
Övervakning av sjötrafik

7. ÖVERLÄMNANDE AV FAKTAPROMEMORIA
Överlämning av faktapromemoria 2005/06:FPM49 Förordning om avgaskrav och om reparationsinformation för personbilar och lätta lastbilar till miljö- och jordbruksutskottet

8. INKOMNA EU-DOKUMENT

9. INKOMNA SKRIVELSER

10. ÖVRIGA FRÅGOR

11. NÄSTKOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Förslag: Torsdagen den 9 mars 2006 kl. 09.00 förstakammarsalen OBS tiden och lokalen.
Tisdagen den 14 mars 2006 kl. 11.00


Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2005/06:19, protokoll 2005/06:20
Punkt 4: Förslag till betänkande 2005/06:TU11
Punkt 5: Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 6: FPM53
Punkt 7: FPM49
Punkt 8: Inkomna EU-dokument
Punkt 9: Inkomna skrivelser