Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:21 från den 7 mars 2006 och 2005/06:22 från den 9 mars 2006

2. LUFTFARTSFRÅGOR
Justering av betänkande 2005/06:TU11

3. RIKSDAGEN I EN NY TID
Beredning av yttrande 2005/06:TU4y till konstitutionsutskottet

4. INKOMNA EU-DOKUMENT

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 16 mars 2006 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:21, protokoll 2005/06:22
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU11
Punkt 3: Överläggningspromemoria, motioner väckta med anledning av framställning till riksdagen 2005/06:RS3
Punkt 4: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser