Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:24 från den 16 mars 2006

2. RIKSDAGEN I EN NY TID
Justering av yttrande 2005/06:TU4y

3. INKOMNA EU-DOKUMENT

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTKOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Förslag: Torsdagen den 23 mars 2006 kl. 10.00och tisdagen den 28 mars 2006 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:24 från den 16 mars 2006
Punkt 2: Förslag till yttrande 2005/06:TU4y
Punkt 3: Inkomna EU-dokument
Rapport Sjöfartsskydd