Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:25 från den 21 mars 2006 och protokoll 2005/06:26 från den 23 mars 2006

2. TRAFIKSÄKERHET
Beredning II av betänkande 2005/06:TU13

3. SJÖFARTSFRÅGOR
Beredning av betänkande 2005/06:TU12

4. ÄNDRINGAR I LAGEN OM VÄGTRAFIKREGISTER
Beredning av betänkande 2005/06:TU9

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 30 mars 2006 kl. 09.30.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:25 och protokoll 2005/06:26
Punkt 2: Överläggningspromemoria II
Punkt 3: Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 4: Överläggningspromemoria I och proposition
Punkt 6: Inkomna skrivelser