Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:28 från den 30 mars 2006

2. TRAFIKSÄKERHET
Justering av betänkande 2005/06:TU13

3. ÄNDRINGAR I LAGEN OM VÄGTRAFIKREGISTER
Justering av betänkande 2005/06:TU9

4. MODERNA TRANSPORTER
Beredning I (delvis) av betänkande 2005/06:TU5

5. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM64
Direktiv om regler och standarder för klassificeringssällskap inom sjöfarten

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. INKOMNA SKRIVELSER

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 6 april 2006 kl. 09.30.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:28
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU13
Punkt 3: Förslag till betänkande 2005/06:TU9
Punkt 4: Överläggningspromemoria I och proposition
Punkt 5: 2005/06:FPM64
Punkt 7: Inkomna skrivelser