Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:34 från den 11 maj 2006

2. MODERNA TRANSPORTER
Justering av betänkande 2005/06:TU5

3. ÖVRIGA FRÅGOR

4. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 18 maj 2006 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:34
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU5
Program för resa till Trollhättan och Vänern.
Enkät för utvärdering av trafikuskottets arbete under riksmötet 2005/06.
PM om trafikutskottets policy för utrikes resor.