Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista

Trafikutskottet 2006/07:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2006/07:33 från den 8 maj 2007 och protokoll 2006/07:34 från den 10 maj 2007

2. NYA HASTIGHETSGRÄNSER
Justering av betänkande 2006/07:TU15
//Föredragande Lena Sandström//

3. TRÄNGSELSKATT
Justering av yttrande 2006/07:TU4y till Skatteutskottet
//Föredragande Hélène Tegnér//

4. SKATT PÅ TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIER M.M.
Justering av yttrande 2006/07:TU6y till Skatteutskottet
//Föredragande Göran Nyström//

5. 2007 ÅRS EKONOMISKA VÅRPROPOSITION
Behandling av yttrande 2006/07:TU5y till finansutskottet över proposition 2006/07:100 jämte motioner
//Föredragande Lena Sandström//

6. RAPPORTERING AV HÄNDELSER INOM CIVIL LUFTFART M.M.
Behandling av betänkande 2006/07:TU13
//Föredragande Lena Sandström//

7. FAKTAPROMEMORIA OM RADIOFREKVENSIDENTIFIKATION
Behandling av faktapromemoria 2006/07:FPM74 Meddelande om radiofrekvensidentifikation i Europa
//Föredragande Susanne Lindstedt//

8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 22 maj 2007 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2006/07:33 och protokoll 2006/07:34
Punkt 2: Förslag 2006/07:TU15
Punkt 3: Förslag 2006/07:TU4y
Punkt 4: Förslag 2006/07:TU6y
Punkt 5: Föredragningspromemoria, utdrag ur proposition 2006/07:100 och motionshäfte
Punkt 6: Föredragningspromemoria och proposition
Punkt 7: Faktapromemoria 2006/07:FPM74
Punkt 8: Inkomna skrivelser