Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:38

Föredragningslista

Trafikutskottet 2006/07:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:38
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2006/07:37 från den 24 maj 2007

2. STATENS ANSVAR FÖR VISSA BETALTJÄNSTER M.M.
Justering av betänkande 2006/07:TU16
//Föredragande Susanne Lindstedt//

3. ÖVRIGA FRÅGOR

4. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 31 maj 2007 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2006/07:37
Punkt 2: Förslag 2006/07:TU16