Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 11:00
Plats: OBS! Lokalen RÖ4-27 (11.00-11.45) RÖ 7-23 (11.45-)

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN POSTEN AB
Ordförande Marianne Nivert (ev), vd Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg informerar om samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S (45 min)

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2007/08:29 från den 6 maj 2008

3. FUNKTIONELL SEPARATION FÖR BÄTTRE BREDBANDSKONKURRENS OCH ANDRA IT-POLITISKA FRÅGOR
Beredning II av betänkande 2007/08:TU13
//Föredragande Mattias Revelius//

4. 2008 ÅRS TILLÄGGSBUDGET
Beredning av yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 2008
//Föredragande Hélène Tegnér//

5. FAKTAPROMEMORIA OM FLERÅRIGA KVALITETSAVTAL FÖR JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR
//Föredragande Susanne Lindstedt//

6. FRÅGA OM YTTRANDE
Fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S jämte eventuella motioner.

7. INKOMMEN SKRIVELSE

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdag den 15 maj 2008 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2007/08:29
Punkt 3: Föredragningspromemoria II
Punkt 4: Fördragningspromemoria, utdrag ur prop. 2007/08:99 2008 års tilläggsbudget samt motionshäfte
Punkt 5: Faktapromemoria 2007/08:FPM97
Punkt 6: Utdrag ur NU:s protokoll 2007/08:30
Punkt 7: Inkommen skrivelse