Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2007/08:31 från den 15 maj 2008

2. FUNKTIONELL SEPARATION FÖR BÄTTRE BREDBANDSKONKURRENS OCH ANDRA IT-POLITISKA FRÅGOR
Justering av betänkande 2007/08:TU13
//Föredragande Mattias Revelius//

3. 2008 ÅRS TILLÄGGSBUDGET
Justering av yttrande 2007/08:TU3y
//Föredragande Hélène Tegnér//

4. SAMGÅENDE MELLAN POSTEN AB (PUBL) OCH POST DANMARK A/S
Justering av yttrande 2007/08:TU4y
//Föredragande Mattias Revelius//

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 22 maj 2008 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2007/08:31
Punkt 2: Förslag 2007/08:TU13
Punkt 3: Förslag 2007/08:TU3y
Punkt 4: Förslag 2007/08:TU4y