Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet avrapporterar från informellt transportministermöte i Brdo den 5-6 maj samt informerar inför transportrådsmöte den 12-13 juni 2008

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2007/08:33 från den 22 maj 2008

3. UPPFÖLJNING AV LAGEN OM SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA BRÄNSLEN
Behandling av förslag om uppföljning av den s.k. pumplagen
//Utredare Johan Wockelberg Hedlund//

4. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. saksamråd

5. INFORMATION OM RENOVERING AV UTSKOTTSRUM
//Föredragande Hélène Tegnér//

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTKOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Förslag: Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 09.00 i förstakammarsalen och torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 09.30

8. MEDGIVANDE OM PROTOKOLLSJUSTERING
Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollen från den 3 juni 2008 och den 10 juni 2008

Bilagor


Punkt 1: Rapport från informellt transportministermöte i Brdo den 5-6 maj. Kommenterad dagordning för transportrådsmöte den 12-13 juni 2008
Punkt 2: Protokoll 2007/08:33
Punkt 3: PM 2008-05-29 uppföljning av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen
Punkt 4: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
TU-Hänt 2007/08:7