Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-10 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35
Datum och tid: 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM GODSTRANSPORTER

Bilagor


1. Program och inbjudna deltagare
2. Anmälningar