Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37, (f.d. BoU:s sessionssal) OBS! Lokalen

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:3 från den 23 oktober 2008

2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR DELAR AV VÄGVERKET OCH BANVERKET
Beredning av betänkande 2008/09:TU4 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket
//Föredragande Anneli Gustafsson//

3. AVVECKLING AV STÄNGSELNÄMNDEN
Beredning av betänkande 2008/09:TU6 Avveckling av Stängselnämnden
//Föredragande Susanne Lindstedt//

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 30 oktober 2008 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:3
Punkt 2: Betänkande 2008/09:TU4, proposition 2008/09:23 och motionshäfte
Punkt 3: Betänkande 2008/09:TU6 och proposition 2008/09:43
Rapport från möte i TTE-rådet den 9 oktober 2008
Angående FaktaPM 2008/09:FPM11 om åtgärder mot järnvägsbuller