Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37, (f.d. BoU:s sessionssal) OBS! Lokalen

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 9 december 2008

2. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:8 från den 27 november 2008

3. INKOMMEN FAKTAPROMEMORIA
2008/09:33 Ändring av vägarbetstidsdirektivet
//Föredragande Mattias Revelius//

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 9 december kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:Preliminär dagordning (kommenterad dagordning skickas ut måndagen den 1 december)
Punkt 2: Protokoll 2008/09:7
Punkt 3: Faktapromemoria 2008/09:FPM33