Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37, (f.d. BoU:s sessionssal) OBS! Lokalen

Föredragningslista

1. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:9 från den 2 december 2008

2. MOTTAGANDE AV MOTION
Fråga om mottagande från kulturutskottet av motion 2008/09:Kr263 om Strömsholms kanal av Carin Runeson och Olle Thorell (s)

3. FRAMTIDENS RESOR OCH TRANSPORTER – INFRASTRUKTUR FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
Justering av betänkande 2008/09:TU2 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
//Föredragande Mattias Revelius//

4. INKOMMEN FAKTAPROMEMORIA
Behandling av faktapromemoria 2008/09:FPM37 Förordning om statistik om informationssamhället
//Föredragande Mattias Revelius//

5. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
//Föredragande Göran Nyström//

6. ANMÄLAN AV RESEBERÄTTELSE FÖR UTSKOTTSRESA TILL FRANKRIKE OCH SPANIEN
//Hélène Tegnér och Susanne Lindstedt//

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 16 december kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:9
Punkt 2: Utdrag ur kulturutskottets protokoll 2008/09:8, motion 2008/09:Kr263
Punkt 3: Förslag 2008/09:TU2
Punkt 4: Faktapromemoria 2008/09:FPM37
Punkt 5: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 6: Reseberättelse från utskottsresa till Frankrike och Spanien