Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23 OBS! TU:s sessionssal plan 7

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:10 från den 9 december 2008

2. VISSA ANPASSNINGAR AV BESTÄMMELSERNA OM REDERIERS OCH FARTYGS SÄKERHETS-
ORGANISATION
Beredning av betänkande 2008/09:TU7 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation
//Föredragande Hélène Tegnér//

3. SÄKRARE FÖRARE PÅ MOPEDER, SNÖSKOTRAR OCH TERRÄNGHJULINGAR
Beredning I av betänkande 2008/09:TU8 Säkrare förare på mopeder snöskotrar och terränghjulingar
//Föredragande Lena Sandström//

4. ÖVERLÄMNANDE AV MOTIONSYRKANDE
Fråga om överlämnande av motion 2008/09:MJ459 yrk 9 om den svenska miljöpolitiken i EU till skatteutskottet

5. VERKSAMHETSPLANERING FÖR VÅREN 2009
//Föredragande Göran Nyström//

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 27 januari 2009 kl. 11.00
Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:10
Punkt 2: Föredragningspromemoria, proposition 2008/09:10
Punkt 3: Föredragningspromemoria I, proposition 2008/09:60 och motionshäfte
Punkt 4: Motion 2008/09:MJ459
Punkt 6: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2008/09:3