Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. ÖVERLÄGGNING MELLAN NORSKA OCH SVENSKA TRAFIKUTSKOTTEN
- Infrastrukturens planering m.m.
Riksdagens behandling av Sveriges långtidsplan för trafikens infrastruktur 2010-2021, ekonomiska ramar
för transportsektorn, prioritering mellan väg- och järnväg, utveckling av höghastighetståg och stamvägar, projektfinansiering m.m.

- Förbindelserna mellan Sverige och Norge
Utveckling av väg- järnvägs- och flygförbindelserna mellan Sverige och Norge

- Bredbandsutbyggnad
Utbyggnad och finansiering av infrastrukturen för elektroniska kommunikationer

- Trafiksäkerhetsfrågor
Förklaringsfaktorer till trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige

2. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag:Torsdagen den 12 februari 2009 kl.10.00

Bilagor


Bilaga 1 :PM 2009-02-04 Underlag inför besök av norska TU
Bilaga 2:Program inför besök av norska TU
Bilaga 3:Fotogalleri Transport- og kommunikasjonskomiteen 2005-2009