Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. BEREDNING AV FRÅGA OM UTSKOTTSINITIATIV - ÄNDRING AV KÖRKORTSLAGEN
Beredning av betänkande 2008/09:TU16 Fråga om utskottsinitiativ - ändring av körkortslagen
//Föredragande Lena Sandström//

2. EU-INFORMATION OM AKTUELLA IT-FRÅGOR FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Departementsråd Lena Hägglöf och kansliråd Pernilla Skantze från Näringsdepartementet informerar om aktuella IT-frågor

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:16 från den 26 februari 2009

4. IT-POLITISKA FRÅGOR
Justering av betänkande 2008/09:TU11 IT-politiska frågor
//Föredragande Mattias Revelius//

5. SJÖFARTSFRÅGOR
Beredning av betänkande 2008/09:TU12 Sjöfartsfrågor
//Föredragande Hélène Tegnér//

6. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
//Föredragande Göran Nyström//

7. INKOMNA SKRIVELSER

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 19 mars 2009 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Underlaget skickas ut vid ett senare tillfälle
Punkt 3: Protokoll 2008/09:16
Punkt 4: Förslag 2008/09:TU11
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 7: Inkomna skrivelser