Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 30 mars 2009

2. ÖVERSYN AV POLITIKEN FÖR TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄT (TEN-T)
Beredning av utlåtande 2008/09:TU10 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T)
//Föredragande Mattias Revelius//

3. INKOMMEN SKRIVELSE

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 2 april 2009 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning skickas ut måndagen den 23 mars)
Punkt 2: Föredragningspromemoria, grönbok om Transeuropeiska transportnät (TEN-T)
Punkt 3: Inkommen skrivelse
Enkät förfrågan om intresse av att medverka i Tylösandsseminariet år 2009